ADMINISTRATION

Søger du job i vor

  • Administration,
  • Regnskabsafdeling eller
  • Indkøbsafdeling

kan du kontakte:

Jan K. Møller

Økonomidirektør

Jan er som Økonomichef ansvarlig for administration og økonomi i såvel Johs. Møllers Maskiner A/S som i øvrige JMM Koncerndatter-selskaber og i koncernen som helhed.

Vivi Christensen

Personalechef

Vivi arbejder som controller og regnskabschef for STEMAS

Hans Holm

Administrerende direktør

Kontakt

Telefon:
73 54 77 00

Hans varetager ud over ledelsen af Johs. Møllers Maskiner A/S også direktionsansvaret i øvrige JMM Koncerndatterselskaber og i koncernen som helhed.

TOP