Vigtig serviceinfo

Som følge af nye krav til emissionsnormer og ændrede specifikationer på motorer og pumper, er det nødvendigt at være opmærksom på at der anvendes korrekte smøremidler og maskinernes serviceintervaller overholdes jf. driftsvejledningen. Ved drift i eksempelvis støvede omgivelser kan dette betyde at intervallet for udskiftning af filtre og smøremidler reduceres.

Drift med hydraulikhammer kræver særlig filter og reducere udskiftningsintervaller på både filter og olie.

Drift med bioolier er også omfattet af specielle krav til vedligeholdelse af hydrauliksystemet, som bl.a. betyder reduceret udskiftningsintervaller, herunder daglig vedligeholdelse.

For at sikre korrekt drift er det derfor vigtig at følge producentens vejledning for serviceeftersyn og korrekt anvendelse af smøremiddel/drivmiddel.

Det vil ved eventuelt havari/nedbrud være af afgørende betydning for en positiv garanti/ kulance behandling, at producentens vejledninger er blevet fulgt og evt. produktforbedringer fra fabrikanten er udført ved serviceeftersyn.

Vi er som leverandør forpligtet til over for producenten, at indsende dokumentation på udført servicearbejde og evt. produktforbedringer på maskiner.

Er der spørgsmål angående smøremidler, drivmidler, serviceintervaller eller andre spørgsmål angående drift og vedligeholdelse, er I til en hver tid velkommen til at kontakte vores servicemedarbejder Bengt Birk. Klik her for kontaktinformation.

TOP