KLIMASTRATEGI
JMM GROUPS


Hos JMM Group er det en vigtig faktor, at tænke på fremtiden, 
og det aftryk vi som virksomhed sætter på verden. Derfor har 
vi opstillet en klimastrategi, som pt. løber frem til 2030. 

Du kan nedenfor se, hvad vi ønsker at gøre frem til 2030, 
for at vi som virksomhed, kan blive mere klimabevidste.

2023

Co2 neutrale bygninger i 2023

Anvende sund fornuft på arbejdspladserne (slukke lys, varmeregulere mv.)

Købe alternativ strøm/opvarmning

Plante træer

Biodiversitet i nærområder

2025

Reducere virksomhedens totale Co2-aftryk med 20%

2030

Ønsker vi at nedbringe vores negative miljømæssige aftryk og bidrage til Klimalovens mål på 70 % CO2 reduktion inden 2030.

Ønsker at tilbyde klimaneutrale produkter, hvilket vil foretages igennem forhandlere, hvor vi støtter deres udvikling.

TOP