Virksomheden i dag

Virksomheden i dag

Johs. Møllers Maskiner A/S - orden i sagerne

Johs. Møllers Maskiner A/S tilbyder kun maskiner, hvis vi kan stå 100% inde for den håndværksmæssige og teknologiske standard hos vore leverandører.

Derfor er alle vore leverandører nøje udvalgt ud fra vore høje krav om kvalitet, funktionalitet, kontinuitet og innovation.

Derudover tilbyder vi højt specialiseret udstyr, og individuelt tilpassede serviceaftaler.

Fokus på Kvalitet & Service

Hos Johs. Møllers Maskiner A/S råder vi over en stor stab af højt motiverede medarbejderne, som ud over at være dygtige fagfolk, der ved, hvad der kræves af entreprenørmaskiner, også løbende gennemgår en omfattende efteruddannelse hos vore leverandører, så de kan matche maskinernes stigende kompleksitet og tekniske niveau.

Kun derved opnår vore kunder den kvalitet i samarbejdet, der skal til for at matche deres behov og naturlige krav til høj produktivitet og markedets bedste service.

Førende maskinfabrikater

LIEBHERR

Verdenskendte Liebherr og danske Johs. Møllers Maskiner A/S er en stærk partner for enhver entreprenørvirksomhed. Men navnet LIEBHERR forpligter. Derfor har vi dygtige medarbejdere til at varetage salgs-, service- og specialopgaver på LIEBHERR produkter. Disse specialister står naturligvis også til Deres rådighed. De er aldrig længere væk i det daglige, end at vi hurtigt kan løse den konkrete opgave. Det er også betryggende at vide, at vi er leveringsdygtige i alle vitale komponenter, hvis uheldet skulle være ude.

Stabilitet og troværdighed er i samarbejdet mellem LIEBHERR og Johs. Møllers Maskiner A/S opbygget gennem mere end 50 år som partnere på det danske marked.

Drejer det sig om moderne entreprenørmateriel med stor ydeevne og høj driftssikkerhed året rundt, så tag først en snak med LIEBHERR-specialisterne hos Johs. Møllers Maskiner A/S.

Sortimentet af LIEBHERR maskiner hos Johs. Møllers Maskiner A/S omfatter gravemaskiner på bånd og på hjul, læssemaskiner, dumpere, larvebåndslæssere, dozere, kraner, larvebåndskraner, rammemaskiner og industri- og materialehåndteringsmaskiner.

I aktiviteternes centrum

Som mangeårig samarbejdspartner for vore kunder og en af de ældste udbydere af anlægsmaskiner i Danmark, kender vi hos Johs. Møllers Maskiner A/S betydningen af at være tilstede i aktiviteternes centrum. Rutinemæssig service og udskiftning af reservedele skal kunne udføres hurtigst muligt - ofte på stedet - for at undgå kostbare stop i driften.

Vores serviceafdelinger i Horsens og Rønnede, samt udstationerede montørvogne - rullende værksteder - er garanter for, at vi også i praksis er i stand til at løse akutte og presserende problemer hurtigt og effektivt. Vi udbygger til stadighed vor kapacitet i serviceafdelingen, så vi kan følge op på det stigende udbud af maskiner og de senere års næsten eksplosive vækst i salget indenfor flere produkttyper og brancher.

Reserve- og sliddele fra dag til dag

Driftsmateriel der bruges dagligt hele året, udsættes helt naturligt for slidtage. På et eller andet tidspunkt skal en sliddel eller reservedel udskiftes med en ny. Hos Johs. Møllers Maskiner A/S er vi parate til at løse enhver situation hurtigt og effektivt.

Vi er hurtige i marken og vore veludstyrede reservedelsløsninger og værksteder er gearede til den mest effektive service, når behovet opstår.

Totalservice indenfor sliddele til alle fabrikater er blevet et af virksomhedens specialer. Dele leveres direkte fra Danmarks største lager af undervognskomponenter.

Undervognsreparationer udføres ligeledes på alle vore værksteder og for alle maskinfabrikater.

Dagligt nye udfordringer

Med vore mange års erfaring hos Johs. Møllers Maskiner A/S er der ikke en opgave, som vi ikke kan løse...

Hos Johs. Møllers Maskiner A/S har vi altid bestræbt os på at være så alsidige som overhovedet muligt. Det med at blive sat i en bestemt bås, det er ikke lige os - vi vil hellere fremstå som en samarbejdspartner, der har flere heste ar trække med, og som ikke går af vejen for at tænke i nye og utraditionelle baner, hvis opgaven kræver det.

Heldigvis har vi gennem årene fået rig mulighed for i samarbejde med vore loyale kunder og vore dygtige medarbejder at bevise, at vi er i stand til at omsætte visioner til håndgribelig praksis.

Politikker

Måltal og politik for det underrepræsenterede køn (Lovpligtig redegørelse jf. ÅRL § 99 b)

Offentliggjort i tilknytning til årsrapporten 2022/23 for JMM Group Holding A/S

JMM har som målsætning, at rekrutteringen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet naturligvis sker efter kvalifikationer.

Bestyrelsen består fortsat af 5 personer (heraf 2 personer som medarbejdervalgte), der i lighed med sidste år alle er mænd, da der ikke har været nyvalg til bestyrelsen i det forgangne år.

Den daglige ledelse overvejer derfor aktivt mulige kvindelige kandidater med de rette kvalifikationer til bestyrelsen, som kan foreslås for bestyrelsen. Det bemærkes hertil, at der generelt for branchen er få kvinder i de øverste ledelsesorganer.

Det er virksomhedens politik, at ansættelser og udnævnelser sker på baggrund af kvalifikationer uanset køn. Da der generelt for branchen er få kvinder i de tekniske funktioner, samt blandt sælgere, er rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder til ledende stillinger naturligvis begrænset. En fordeling mellem kønnene på 40/60 % anses af Erhvervsstyrelsen som ligelig, hvilket derfor er det konkrete mål JMM arbejder frem imod inden udgangen af regnskabsåret 2019/20.

Antallet af kvindelige ledere er i lighed med sidste år begrænset. Andelen af kvindelige ledere ved udgangen af 2022/23 udgør 42 % mod 42 % i 2021/22.

Øvrige lederstillinger består af ledere med selvstændige arbejdsopgaver og ansvar herfor. Og opgjort efter antal ledere.

For at kunne opfylde ovenstående målsætning, er der ved ansættelse og rekruttering til ledelsesposter tilstræbt, at der er både mandlige og kvindelige kandidater. Princippet gælder for såvel interne som eksterne jobopslag.

TOP