Historie

Tilliden begynder her


Vort historiske udgangspunkt i Sønderjylland

Vor historie rækker mere end 80 år tilbage, og vor historie er dermed en væsentlig del af virksomhedens grundlag også i dag!

Vort samarbejde med kunder, nuværende og kommende medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere skal baseres på loyalitet og tillid. Dette forudsætter bl.a., at en række centrale forhold omkring Johs. Møllers Maskiner A/S er kendte af vore partnere. Det gælder også det historiske "livsløb", som jo naturligt nok er styrende for en lang række forhold i dagligdagen. Derfor først lidt om historien bag Johs. Møllers Maskiner A/S, som den i korte træk er forløbet siden virksomhedens oprindelige stiftelse og opstart for godt 75 år siden i 1940.

Indtil slutningen af 1990'erne var Johs. Møllers Maskinfabrik A/S og Johs. Møllers Maskiner A/S samme virksomhed. Herefter blev det naturligt også at foretage en selskabsmæssig opsplitning af aktiviteterne. Denne historiske gennemgang handler derfor i høj grad om det oprindelige selskab Johs. Møllers Maskinfabrik A/S:

Start på larvefødder


Johannes Møllers første maskine

Da Johs. Møllers Maskinfabrik i 1940 startede med sine aktiviteter netop på den plads i Over Jerstal ved Vojens, hvor virksomhedens hovedkontor, fabrik og centrale service- og reservedelsafdeling fortsat ligger, beskæftigede grundlæggeren Johannes Møller sig hovedsageligt med fabrikation af tørv. I forbindelse med tørvefremstillingen funderede Johs. Møller ofte over mulighederne for at rationalisere produktionsprocessen ved hjælp af ny teknik. Disse overvejelser førte i 1945 til beslutningen om at bygge en gravemaskine. Til dette formål købte Johannes Møller larvebåndsundervognen fra en tysk kampvogn, og herpå blev den første JM gravemaskine bygget.

Johs. Møller producerede yderligere et par gravemaskiner, som blev solgt til entreprenør- og grusgravbrug. I begyndelsen af 50'erne var tørvegravningen i Danmark stort set gået i stå, og derfor koncentrerede Johs. Møller sig om videreudvikling af gravemaskinen, der efterhånden blev til hovedproduktet i den stadigt voksende virksomhed.

Sideløbende hermed blev der i det små bl.a. arbejdet med at udvikle vejtromler, som passede godt til virksomhedens struktur


Vejtromlerne på vej til sydøstasien

Gennembruddet

1953 blev på mange måder et gennembrud for Johs. Møllers Maskinfabrik. En ordre på 57 vejtromler til Indonesien kom i hus via et dansk eksportfirma, og hermed var grundlaget for at omdanne det lille maskinværksted til en moderne industrivirksomhed skabt.

På et tidspunkt så Johs. Møller også mulighederne for at supplere tilbuddet til grusgravsindustrien med at tage fremstilling af grussorterere med på programmet, og det blev så stor en succes, at virksomheden kunne udvide sine aktiviteter yderligere.

Salg og service af importerede entreprenørmaskiner


Eneforhandler af LIEBHERR i mere end 50 år

Op gennem 1960'erne blev det klart, at muligheden for at udvide forretningsgrundlaget med importerede entreprenørmaskiner, skulle forsøges. Det førte efter nogle år med import af andre fabrikater til, at Johs. Møllers Maskinfabrik i mere end 40 år har været dansk importør og eneforhandler af de verdenskendte LIEBHERR entreprenørmaskiner.

Midt i 1960'erne overtog Johs. Møllers Maskinfabrik således import og eneforhandling i Danmark af de allerede dengang velrenommerede LIEBHERR gravemaskiner. Dette gav hurtigt en forøget omsætning, og salg og service af det omfattende LIEBHERR produktprogram udgør i dag virksomhedens hovedaktiviteter.

Større produktmæssig spredning

Fra første halvdel af 1990'erne kom NEUSON mini gravemaskiner og -dumpere ind i produktprogrammet hos Johs. Møllers Maskiner A/S. I 2016 valgte vi i stede at koncentrere indsatsen på dette omårde på YANMAR, som vi sammen med Stemas, har repræsenteret i Danmark i 30 år. Udviklingen har således bragt Johs. Møllers Maskiner frem til den absolut førende position også på markedet for minimaskiner.

Importen af AMMANN komprimeringsmateriel fra de mindste stampere til de største asfalttromler blev overtaget i 2003 sammen med Stemas.

Fælles for de mange produkter, som i dag markedsføres af Johs. Møllers Maskiner er, at de alle kommer fra Europæisk baserede virksomheder med en klart defineret ejerkreds - primært rene familieejede virksomheder - der passer godt til den ejer struktur,  angsigtede tænkning og planlægning, som i alle årene har udgjort - og fortsat er - det bærende princip for Johs. Møllers Maskiner A/S.

Fra Johs. Møllers Maskinfabrik til JMM Group

I slutningen af 1990'erne udskiltes Johs. Møllers Maskinfabrik som en selvstændig virksomhed med fokus på fabrikation af underleverancer til maskinindustrien. Ikke mindst den eksplosive udvikling i vindmøllebranchen har bidraget til en hastig ekspansion af denne del af koncernen.

Dermed har Johs. Møllers Maskiner i nu start 20 år kunnet koncentrere sig om import, salg og service af entreprenørmaskiner og kraner. Dette har ført til en meget betydelig vækst i virksomheden, samt derudover til opkøb af beslægtede virksomheder i branchen.

I 2000 overtog Johs. Møllers Maskiner som det første virksomheden Stemas Maskinsalg, som nu er et selvstændigt aktieselskab i JMM Gruppen med aktiviteter indenfor salg af primært mindre maskintyper til primært bygge- og anlægsbranchen, landbruget, industri og den grønne sektor.  

TOP