Johs Møllers Maskiner

2016-2017

Måltal og politik for det underrepræsenterede køn (Lovpligtig redegørelse jf. ÅRL § 99 b)

Offentliggjort i tilknytning til årsrapporten 2016/17 for Johs. Møllers Maskiner A/S

JMM har som målsætning, at rekrutteringen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet naturligvis sker efter kvalifikationer, derfor har JMM konkret igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at minimum 25 % af disse bestyrelsesmedlemmer vil være kvinder inden udgangen af regnskabsåret 2019/20.

Bestyrelsen består fortsat af 3 personer, der i lighed med sidste år alle er mænd, da der ikke har været nyvalg til bestyrelsen i det forgangne år.

Den daglige ledelse overvejer derfor aktivt mulige kvindelige kandidater med de rette kvalifikationer til bestyrelsen, som kan foreslås for bestyrelsen. Det bemærkes hertil, at der generelt for branchen er få kvinder i de øverste ledelsesorganer.

Det er virksomhedens politik, at ansættelser og udnævnelser sker på baggrund af kvalifikationer uanset køn. Da der generelt for branchen er få kvinder i de tekniske funktioner, samt blandt sælgere, er rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder til ledende stillinger naturligvis begrænset. En fordeling mellem kønnene på 40/60 % anses af Erhvervsstyrelsen som ligelig, hvilket derfor er det konkrete mål JMM arbejder frem imod inden udgangen af regnskabsåret 2019/20.

Antallet af kvindelige ledere er i lighed med sidste år begrænset. Andelen af kvindelige ledere ved udgangen af 2016/17 udgør 44,0 % mod 44,0 % i 2015/16

For at kunne opfylde ovenstående målsætning, er der ved ansættelse og rekruttering til ledelsesposter tilstræbt, at der er både mandlige og kvindelige kandidater. Princippet gælder for såvel interne som eksterne jobopslag.

Johs Møllers Maskiner – Kommentarer til ledelsesberetning – underrepræsenterede køn – 2016-2017 (dokument)

2015-2016

Måltal og politik for det underrepræsenterede køn (Lovpligtig redegørelse jf. ÅRL § 99 b)

Offentliggjort i tilknytning til årsrapporten 2015/16 for Johs. Møllers Maskiner A/S

JMM har som målsætning, at rekrutteringen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet naturligvis sker efter kvalifikationer, derfor har JMM konkret igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at minimum 25 % af disse bestyrelsesmedlemmer vil være kvinder inden udgangen af regnskabsåret 2019/20.

Bestyrelsen består fortsat af 3 personer, der i lighed med sidste år alle er mænd, da der ikke har været nyvalg til bestyrelsen i det forgangne år.

Den daglige ledelse overvejer derfor aktivt mulige kvindelige kandidater med de rette kvalifikationer til bestyrelsen, som kan foreslås for bestyrelsen. Det bemærkes hertil, at der generelt for branchen er få kvinder i de øverste ledelsesorganer.

Det er virksomhedens politik, at ansættelser og udnævnelser sker på baggrund af kvalifikationer uanset køn. Da der generelt for branchen er få kvinder i de tekniske funktioner, samt blandt sælgere, er rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder til ledende stillinger naturligvis begrænset. En fordeling mellem kønnene på 40/60 % anses af Erhvervsstyrelsen som ligelig, hvilket derfor er det konkrete mål JMM arbejder frem imod inden udgangen af regnskabsåret 2019/20.

Antallet af kvindelige ledere er i lighed med sidste år begrænset. Andelen af kvindelige ledere ved udgangen af 2015/16 udgør 44,0 % mod 44,0 % i 2014/15

For at kunne opfylde ovenstående målsætning, er der ved ansættelse og rekruttering til ledelsesposter tilstræbt, at der er både mandlige og kvindelige kandidater. Princippet gælder for såvel interne som eksterne jobopslag.

Johs Møllers Maskiner – Kommentarer til ledelsesberetning – underrepræsenterede køn – 2015-2016 (dokument)